DESPRE NOI

„Casa Dragostei și a Milei” este o organizație non-guvernamentală care desfășoară activități umanitare de ajutoare materială, spirituală, afectivă și socio-psihologică pentru îmbunătățirea nivelului de viață a personelor defavorizate.

MISIUNEA noastră este de a manifesta dragoste, respect și compasiune față de persoanele în nevoie; provenite din familii dezorganizate și/sau care trec prin situații dificile.

VALORILE

  • empatie
  • respect
  • non-discriminare
  • integritate
  • bunătate ca manifestare a dragostei creștine

STRATEGIA noastră constă în promovarea și derularea de programe pentru grupurile țintă având ca obiective:

  • întrajutorarea materială și afectivă prin acordare de ajutor umanitar – îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente și medicamente
  • consilierea socială, medicală și juridică
  • asistarea financiară la întocmirea și înregistrarea dosarelor pentru obținerea actelor de identitate, la depunerea aplicațiilor în vederea obținerii și recunoașterii drepturilor grupurilor țintă de către instituțiile de stat abilitate
  • programe educaționale „Șansa a doua” în vederea integrării copiilor nevoiași în sistemul de învățământ și a incluziunii sociale

GRUPUL ȚINTĂ constă în indivizi și familii din localitatea Tîrgu-Mureș (zona Valea Rece, strada Băneasa, strada Gheorghe Doja, strada Dealului etc.) și localități apropiate din județul Mureș, care trec prin situații dificile și care sunt în nevoie. Mulți dintre beneficiari aparțin minorității rromilor și au un nivel minim de trai. Deservim de asemenea oamenii străzii și acei indivizi deseori vârstnici, care locuiesc singuri și nu au contact cu familiile lor.