donează 2%

Cei care doresc să ne doneze cei 2% din impozitul anual pe veniturile realizate din salarii și cele asimilate salariilor pot descărca formularul 230 de aici și îl pot completa cu datele de mai jos. Ulterior, formularul se depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire) sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. Vă rugăm să ne contactați pentru orice întrebări.

Asociația Casa Dragostei și a Milei

CIF: 18870907

Cont bancar: RO82RZBR0000060012705238

Vă mulțumim pentru suport!